Get Prof

Sursa: lex.justice.md

ORDIN Nr. 166 
din  28.11.2013

cu privire la aprobarea Recomandărilor metodice privind tranziţia
 la noile Standarde Naţionale de Contabilitate şi modificarea 
şi completarea ordinelor nr.118 şi 119 din 6 august 2013
 
Publicat : 13.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 291-296     art Nr : 1833

  În temeiul art.11 alin.(2) al Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.399) cu modificările şi completările ulterioare şi întru asigurarea metodologică a entităţilor în contextul punerii în aplicare de la 1 ianuarie 2014 a noilor Standarde Naţionale de Contabilitate,

Citește mai departe: Noile Standarde Naţionale de Contabilitate